Иновативни методи в преподаването

19-002-001: Иновативни методи в преподаването

1 кредит 2 кредити 3 кредити
МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИНТЕРАКТИВНИЯ УРОК. ИНТЕРАКТИВНИ БЕЛИ ДЪСКИ
САМООЦЕНЯМАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО
КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ПЪТЕВОДИТЕЛ НА УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РЕФОРМА
СЪЗДАВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЛИЧЕН И УЧИЛИЩЕН УЕБ САЙТ
ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ. СЪЗДАВАНЕ НА ФОТОКОЛАЖ
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИЕТО
КОМПЮТЪРНАТА ГРАФИКА
ПРОГРАМИРАНЕ И СЛОЖНОСТ НА АЛГОРИТМИ
СТРАТЕГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ЗНАНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ДЕЙНОСТИ (КТТД) ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
ПОДВИЖНИ И СПОРТНОПОДГОТВИТЕЛНИ ИГРИ
„ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ – ПЪТ КЪМ КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕЧКИТЕ  ПРЕД УЧЕНЕТО. ТЕХНИКИ ЗА ЕФЕКТИВНО УЧЕНЕ. ПИРАМИДА НА УЧЕНЕТО. ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО, ДИАГНОСТИКА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“
Open Office. ВЪЗМОЖНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО. РАБОТА В СПОДЕЛЕНА СРЕДА Google Drive.
„ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО ЗА РАЗВИВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ И ПРАКТИЧЕСНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. УНИВЕРСАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ. УМЕНИЯ ЗА УСПЯВАНЕ“

 

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *