Архив на: admin

19-002-003: Съвременни методи за управление 1 кредит 2 кредити 3 кредити ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДИРЕКТОРА В УСЛОВИЯТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РЕФОРМА √ √ √ СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОМАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ √ МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА √ РАЗРАБОТВАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ … Има още

Публикувано на от admin | Коментирайте

Позитивна училищна среда

19-002-002: Позитивна училищна среда 1 кредит 2 кредити 3 кредити БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО.“ √ √ ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГРИЖА ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП И УЧЕНИЦИ В РИСК √ √ √ ПСИХОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО В ОБРАЗОВАТЕЛНА … Има още

Публикувано в Uncategorized | Коментирайте

Иновативни методи в преподаването

19-002-001: Иновативни методи в преподаването 1 кредит 2 кредити 3 кредити МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИНТЕРАКТИВНИЯ УРОК. ИНТЕРАКТИВНИ БЕЛИ ДЪСКИ √ САМООЦЕНЯМАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО √ КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ √ √ √ ПЪТЕВОДИТЕЛ НА УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯТА НА … Има още

Публикувано в Uncategorized | Коментирайте

Минало обучение – ПРИЛОЖЕНИЕТО НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

​АКЦЕНТИ НА СЕМИНАРА ЗА КАКВО ДА СЕ ПОДГОТВИМ СЛЕД ВЛЯЗЛАТА В СИЛА РЕФОРМА?   *КАКВО СЕ СЛУЧВА С ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РЕФОРМА СЛЕД ОКОНЧАТЕЛНОТО ПРИЕМАНЕ НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ? *Коментари по новите акценти на законодателните текстове. *Как да … Има още

Публикувано в Uncategorized | Коментирайте