АКТУАЛНО


ПРОГРАМА:„STEM & STEAM & STREAM образование“        Одобрена в регистъра на МОН

ПРОГРАМА: „ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗДРАВЕТО 21-век“    Одобрена в регистъра на МОН

ПРОГРАМА: „ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДИРЕКТОРА В УСЛОВИЯТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РЕФОРМА“            Одобрена в регистъра на МОН  МОДУЛ 3: КОНТРОЛ, ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ


Дистанционно обучение по време на криза

Счетоводсво по време на COVID-19


„Мениджър Консулт“ ЕООД е фирма за консултантски услуги. Създадена е през 2015г. с идеята да отговори на потребностите на различни публики да получат консултантски услуги в сферата на компетентности, необходими за изпълнение на трудовите им задължения. В хода на най-активната си дейност през последната година, усилията на фирмата бяха насочени към услуги, свързани с обучение, квалификация на персонал, провеждане на семинари и повишаване кариерното развитие на различни специалисти – представители на горския сектор, образованието, общини и др.


Иновативни методи в преподаван

Съвременни методи за управление

Позитивната     училищна среда