АКТУАЛНО

ПРОГРАМА:„STEM & STEAM & STREAM образование“Автор и обучител: д-р Л. Стоянова, Камелия Шуманова          Одобрена в регистъра на МОН със заповед №РД09-143/25.01.2023г

ПРОГРАМА:  „КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД, УНИВЕРСАЛНИ УМЕНИЯ И ГЛОБАНО ОБРАЗОВАНИЕ“Автор и обучител: д-р Л. Стоянова          Одобрена в регистъра на МОН със заповед № РД09-1754/11.08.2020г

ПРОГРАМА: “РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯТА ЗА 21 ВЕК И ПРОФЕСИИТЕ НА БЪДЕЩЕТО“Автор и обучител: д-р Л. Стоянова          Одобрена в регистъра на МОН със заповед № РД09-1754/11.08.2020г

ПРОГРАМА: „ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ“    Автор и обучител: д-р Л. Стоянова , К. Шуманова. Одобрена в регистъра на МОН  със заповед № РД09-564/22.01.2017г

ПРОГРАМА:„ДИТИТАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“Автор и обучител: К. Шуманова         Одобрена в регистъра на МОН със заповед № РД09-1754/11.08.2020г

ПРОГРАМА: „ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И РАБОТА С РОДИТЕЛИ. КЛЮЧЪТ КЪМ ТРУДНИТЕ ДЕЦА. АГРЕСИЯ, НАСИЛИЕ, ТОРМОЗ. КОНФЛИКТИ И ТЯХНОТО РАЗРЕШАВАНЕ“     Автор и обучител: д-р Л. Стоянова          Одобрена в регистъра на МОН със заповед № РД 09-1136/04.07.2018г.

ПРОГРАМА: „ИНСПЕКТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ“ по новите критерии и индикатори на НИО от „КОНТРОЛ, ИНСПЕКТИРАНЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ на процесите в образователната институция“ – модул 3 от Пътеводител на директора“  Одобрена в регистъра на МОН   със заповед    № РД09-565/22.01.2017г       

ПРОГРАМА: “АТЕСТИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“Автор и обучител: д-р Л. Стоянова          Одобрена в регистъра на МОН със заповед № РД09-1754/11.08.2020г

 

 


Дистанционно обучение по време на криза

Счетоводсво по време на COVID-19


„Мениджър Консулт“ ЕООД е фирма за консултантски услуги. Създадена е през 2015г. с идеята да отговори на потребностите на различни публики да получат консултантски услуги в сферата на компетентности, необходими за изпълнение на трудовите им задължения. В хода на най-активната си дейност през последната година, усилията на фирмата бяха насочени към услуги, свързани с обучение, квалификация на персонал, провеждане на семинари и повишаване кариерното развитие на различни специалисти – представители на горския сектор, образованието, общини и др.


Иновативни методи в преподаван

Съвременни методи за управление

Позитивната     училищна среда