Дати за провеждане на обучения


27.08.22  от 9.00ч „ИНСПЕКТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ“ on-line

25.08.2022г. от 13.00ч. и 26.08.2022г.от 13.00ч. „Компютърно моделиране“ 2 кредита on-line

27.08.2022г. от 09.30ч. и 28.08.2022г.от 09.30ч. „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО.“ 2 кредита on-line

03.09.2022г. от 09.30ч. и 04.09.2022г.от 09.30ч. „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО.“ 2 кредита on-line

03.09.22 от 9.00ч „АТЕСТИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕД. СПЕЦИАЛИСТИ“ on-line

07.09.22  от 9.00ч „ИНСПЕКТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ“ on-line

10.09.2022г. от 9.30ч. и 11.09.2022г.от 9.30ч „Компютърно моделиране“ 2 кредита on-line

18.09.22 от 14.00ч „АТЕСТИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕД. СПЕЦИАЛИСТИ“ on-line

 

 


Дистанционно обучение по време на криза

Счетоводсво по време на COVID-19


„Мениджър Консулт“ ЕООД е фирма за консултантски услуги. Създадена е през 2015г. с идеята да отговори на потребностите на различни публики да получат консултантски услуги в сферата на компетентности, необходими за изпълнение на трудовите им задължения. В хода на най-активната си дейност през последната година, усилията на фирмата бяха насочени към услуги, свързани с обучение, квалификация на персонал, провеждане на семинари и повишаване кариерното развитие на различни специалисти – представители на горския сектор, образованието, общини и др.


Иновативни методи в преподаван

Съвременни методи за управление

Позитивната     училищна среда