За педагогически специалисти

„Създаване  и поддръжка на личен и училищен уеб сайт – превантивна стъпка към атестирането“
ПРОГРАМА включва:

Избор на домейн – безплатен, платен. Предимства и недостатъци. Регистрация на домейн. Избор на хостинг план.
Как да използваме хостинг плана си правилно? Безплатни услуги. Инсталация на WordРress.
Какво е CMS? Разработка на сайт с WordРress. Използване на теми, плъгини, менюта, джаджи. Създаване на галерия. Създаване на проучване – работа с One Drive.
Създаване на собствен Уеб сайт – практическа работа
Продължителността на курса е 16 часа – 8 присъствени и 8 on-line.

„Методика и технологични възможности на интерактивния урок!!!“ ПРОГРАМА включва:

Информационно-комуникационните технологии в обучението. Разлика между мултимедийни и електронни уроци.
Възможности на мултимедийните технологии.
Изисквания към подготовката на мултимедийния урок. Времетраене на презентирането. Изисквания към фонови изображения и инструментите за работа.
Как да сортираме списъка на обектите в съответствие с предмет, възрастова група или вида на сайта?
Интерактивната бяла дъска в обучението. Защо EBeam? Характеристики и възможности. Предимства и недостатъци.
Инсталиране и подготовка за работа с интерактивната дъска eBeam. Основни операции. Работа със страници. Как интерактивната дъска eBeam помага на учителя да планира, подготвя и изнася своите интерактивни уроци?
Работа с презентации. Работа с една и няколко презентации в интерактивния урок. Приложението на дидактически принципи в мултимедийното обучение.
Практически съвети към учителите при изнасяне на интерактивни уроци.
Дискусия по поставени от участниците въпроси.