Позитивна училищна среда

19-002-002: Позитивна училищна среда

1 кредит 2 кредити 3 кредити
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО.“
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГРИЖА ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП И УЧЕНИЦИ В РИСК
ПСИХОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И РАБОТА С РОДИТЕЛИ. КЛЮЧЪТ КЪМ ТРУДНИТЕ ДЕЦА. АГРЕСИЯ, НАСИЛИЕ, ТОРМОЗ. КОНФЛИКТИ И ТЯХНОТО РАЗРЕШАВАНЕ
ПОЗНАВАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ И РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТИТЕ В УЧИЛИЩЕ
ЕФЕКТИВНИ ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ NEW-AGE КОМУНИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ
РАЗВИТИЕ НА МИСЛОВНИТЕ УМЕНИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КРЕАТИВНОСТТА
МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ЕКИПИ В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА
„ХРАНЕНЕ, СПОРТ И ЗДРАВЕ НА ДЕЦАТА И ПОДРАСТВАЩИТЕ В УЧЕБНИ УСЛОВИЯ“
Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *