За нас

„Мениджър Консулт“ ЕООД е фирма за консултантски услуги. Създадена е през 2015 г. с идеята да отговори на потребностите на различни публики да получат консултантски услуги в сферата на компетентности, необходими за изпълнение на трудовите им задължения. В хода на най-активната си дейност през последната година, усилията на фирмата бяха насочени към услуги, свързани с обучение, квалификация на персонал, провеждане на семинари и повишаване кариерното развитие на различни специалисти – представители на горския сектор, образованието, общини и др. Експертната помощ по здравословни и безопасни условия на труд от нашите специалисти гарантира грижата за клиентите в посока осъществяване на социалните, икономически и финансови политики на всяка организация. Като визия на амбициозната си обучителна дейност и мащабните проекти, свързани с образователната реформа, фирмата подобрява непрекъснато своето качество на услугите (има сертификат за качество ISO 9001-2008, certificate № QM – 00-359- 160 345_BG.) Сертификатът обхваща две приоритетни области: „Обучение и квалификация на персонал, провеждане на семинари“ и „Подготовка и управление на проекти“. През 2016 г. фирмата кандидатства с 19 програми за одобрение пред МОН на доказани специалисти в областта на организация и управление на образованието, икономически знания, технологии и предприемачество, конструктивно-технически и технологични дейности, интерактивно обучение, информационни технологии, психология, управление на проекти и др. А в хода на своята дейност, нашите обучители вече получават сериозни референции, които са заявка за още по-голям успех, който да мултиплицира своя опит в още по-широк мащаб. „Мениджър Консулт “ ЕООД поддържа своя интернет страница, което позволява прозрачност и публичност на дейността й , както и позволява пряк контакт с партньори за предоставяне на услуги.